โรงเรียนกศน.ตำบลวังประจบ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังประจบ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองบัวใต้
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ sutcai2511@outlook.co.th
เว็บไซต์ -