โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัวใต้

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองบัวใต้
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ป่ามะม่วง
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -