โรงเรียนกศน.ตำบลแม่ท้อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่ท้อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เชียงทอง*
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ tk_apirak@hotmail.com
เว็บไซต์ -