โรงเรียนกศน.ตำบลโป่งแดง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโป่งแดง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โป่งแดง
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ poangdeang2513@hotmail.com
เว็บไซต์ -