โรงเรียนกศน.ตำบลไม้งาม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไม้งาม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไม้งาม
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ Doraemon_2028@hotmail.com
เว็บไซต์ -