โรงเรียนกศน.ตำบลหนองบัวเหนือ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองบัวเหนือ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองบัวเหนือ
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -