โรงเรียนกศน.ตำบลหัวเดียด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหัวเดียด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หัวเดียด
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ intarachond_gust@hotmail.com
เว็บไซต์ -