โรงเรียนกศน.ตำบลหนองหลวง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลหนองหลวง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล หนองหลวง
เขต/อำเภอ เมืองตาก
จังหวัด ตาก
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -