โรงเรียนกศน.ตำบลชุมตาบง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลชุมตาบง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ชุมตาบง
เขต/อำเภอ ชุมตาบง
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ chumtabong_nsw@nfe.go.th
เว็บไซต์ http://nakorns.nfe.go.th/nks15