โรงเรียนกศน.ตำบลแม่เปิน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่เปิน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่เปิน
เขต/อำเภอ แม่เปิน
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ maeple_nsw@nfe.go.th
เว็บไซต์ http://nakorns.nfe.go.th/nks14/