โรงเรียนกศน.ตำบลเขาชนกัน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาชนกัน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาชนกัน
เขต/อำเภอ แม่วงก์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ nutty10@hotmail.com
เว็บไซต์ -