โรงเรียนกศน.ตำบลวังซ่าน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังซ่าน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังซ่าน
เขต/อำเภอ แม่วงก์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -