โรงเรียนกศน.ตำบลแม่เล่ย์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่เล่ย์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่เล่ย์
เขต/อำเภอ แม่วงก์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ thiwa2006@gmail.com
เว็บไซต์ -