โรงเรียนกศน.ตำบลแม่วงก์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลแม่วงก์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล แม่วงก์
เขต/อำเภอ แม่วงก์
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ walidachokngoen2552@hotmail.com
เว็บไซต์ -