โรงเรียนกศน.ตำบลเขาชายธง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาชายธง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาชายธง
เขต/อำเภอ ตากฟ้า
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ supanut2519@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -