โรงเรียนกศน.ตำบลพุนกยูง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพุนกยูง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พุนกยูง
เขต/อำเภอ ตากฟ้า
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -