โรงเรียนกศน.ตำบลสุขสำราญ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสุขสำราญ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สุขสำราญ
เขต/อำเภอ ตากฟ้า
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ worawong_air@hotmail.com
เว็บไซต์ -