โรงเรียนกศน.ตำบลลำพยนต์

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลลำพยนต์
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ลำพยนต์
เขต/อำเภอ ตากฟ้า
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ supunnee12@hotmail.com
เว็บไซต์ -