โรงเรียนกศน.ตำบลตากฟ้า

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตากฟ้า
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตากฟ้า
เขต/อำเภอ ตากฟ้า
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ nupuka1234@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -