โรงเรียนกศน.ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ศาลเจ้าไก่ต่อ
เขต/อำเภอ ลาดยาว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ maresa.su@hotmail.com
เว็บไซต์ -