โรงเรียนกศน.ตำบลเนินขี้เหล็ก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเนินขี้เหล็ก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เนินขี้เหล็ก
เขต/อำเภอ ลาดยาว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ ladyao_nsw@nfe.go.th
เว็บไซต์ -