โรงเรียนกศน.ตำบลบ้านไร่

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบ้านไร่
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บ้านไร่
เขต/อำเภอ ลาดยาว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ ladyao_nsw@nfe.go.th
เว็บไซต์ -