โรงเรียนกศน.ตำบลมาบแก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลมาบแก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล มาบแก
เขต/อำเภอ ลาดยาว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ petcharat958@gmail.com
เว็บไซต์ -