โรงเรียนกศน.ตำบลสร้อยละคร

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสร้อยละคร
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สร้อยละคร
เขต/อำเภอ ลาดยาว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -