โรงเรียนกศน.ตำบลลาดยาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลลาดยาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ลาดยาว
เขต/อำเภอ ลาดยาว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ ladyao_nsw@nfe.go.th
เว็บไซต์ -