โรงเรียนกศน.ตำบลเขากะลา

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขากะลา
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขากะลา
เขต/อำเภอ พยุหะคีรี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ kwan_ngor@hotmail.co.th
เว็บไซต์ -