โรงเรียนกศน.ตำบลน้ำทรง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลน้ำทรง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล น้ำทรง
เขต/อำเภอ พยุหะคีรี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -