โรงเรียนกศน.ตำบลท่าน้ำอ้อย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลท่าน้ำอ้อย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ท่าน้ำอ้อย
เขต/อำเภอ พยุหะคีรี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -