โรงเรียนกศน.ตำบลย่านมัทรี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลย่านมัทรี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ย่านมัทรี
เขต/อำเภอ พยุหะคีรี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ kaophiboon_14@hotmail.com
เว็บไซต์ -