โรงเรียนกศน.ตำบลยางขาว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลยางขาว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ยางขาว
เขต/อำเภอ พยุหะคีรี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -