โรงเรียนกศน.ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นิคมเขาบ่อแก้ว
เขต/อำเภอ พยุหะคีรี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -