โรงเรียนกศน.ตำบลเนินมะกอก

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเนินมะกอก
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เนินมะกอก
เขต/อำเภอ พยุหะคีรี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Nich_cha@hotmail.com
เว็บไซต์ -