โรงเรียนกศน.ตำบลไพศาลี

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลไพศาลี
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ไพศาลี
เขต/อำเภอ ไพศาลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Ampai352380@Gmail.com
เว็บไซต์ -