โรงเรียนกศน.ตำบลนาขอม

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลนาขอม
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล นาขอม
เขต/อำเภอ ไพศาลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ manopp_me@hotmail.com
เว็บไซต์ -