โรงเรียนกศน.ตำบลวังข่อย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังข่อย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังข่อย
เขต/อำเภอ ไพศาลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Phaisalee_nfe@Gmail.com
เว็บไซต์ -