โรงเรียนกศน.ตำบลโพธิ์ประสาท

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโพธิ์ประสาท
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โพธิ์ประสาท
เขต/อำเภอ ไพศาลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ ps57@thaimail.com
เว็บไซต์ -