โรงเรียนกศน.ตำบลตะคร้อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลตะคร้อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ตะคร้อ
เขต/อำเภอ ไพศาลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ bussarin_may@hotmail.com
เว็บไซต์ -