โรงเรียนกศน.ตำบลวังน้ำลัด

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลวังน้ำลัด
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล วังน้ำลัด
เขต/อำเภอ ไพศาลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Phaisalee_nfe@Gmail.com
เว็บไซต์ -