โรงเรียนกศน.ตำบลสำโรงชัย

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสำโรงชัย
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สำโรงชัย
เขต/อำเภอ ไพศาลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Surat352380@Gmail.com
เว็บไซต์ -