โรงเรียนกศน.ตำบลโคกเดื่อ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลโคกเดื่อ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล โคกเดื่อ
เขต/อำเภอ ไพศาลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ Vipavee_rit@hotmail.com
เว็บไซต์ -