โรงเรียนกศน.ตำบลพนมเศษ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลพนมเศษ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล พนมเศษ
เขต/อำเภอ ท่าตะโก
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -