โรงเรียนกศน.ตำบลลาดทิพรส

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลลาดทิพรส
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ลาดทิพรส
เขต/อำเภอ ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ phatcha-30@hotmail.com
เว็บไซต์ http://nakorns.nfe.go.th/nks06/index.php?name=news2&file=readnews&id=57