โรงเรียนกศน.ตำบลสร้อยทอง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลสร้อยทอง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล สร้อยทอง
เขต/อำเภอ ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ pat_168@hotmail.com
เว็บไซต์ http://nakorns.nfe.go.th/nks06/index.php?name=news2&file=readnews&id=58