โรงเรียนกศน.ตำบลช่องแค

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลช่องแค
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ช่องแค
เขต/อำเภอ ตาคลี
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ wayupakr@gmail.com
เว็บไซต์ http://chongkae-nfe.blogspot.com/