โรงเรียนกศน.ตำบลเขาดิน

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเขาดิน
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เขาดิน
เขต/อำเภอ เก้าเลี้ยว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -