โรงเรียนกศน.ตำบลเก้าเลี้ยว

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเก้าเลี้ยว
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เก้าเลี้ยว
เขต/อำเภอ เก้าเลี้ยว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -