โรงเรียนกศน.ตำบลมหาโพธิ

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลมหาโพธิ
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล มหาโพธิ
เขต/อำเภอ เก้าเลี้ยว
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ pananphat04@hotmail.com
เว็บไซต์ nakorns.nfe.go.th/nks023