โรงเรียนกศน.ตำบลเจริญผล

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลเจริญผล
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล เจริญผล
เขต/อำเภอ บรรพตพิสัย
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ pbourtoom@windowslive.com
เว็บไซต์ -