โรงเรียนกศน.ตำบลบึงปลาทู

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลบึงปลาทู
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล บึงปลาทู
เขต/อำเภอ บรรพตพิสัย
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ -
เว็บไซต์ -