โรงเรียนกศน.ตำบลด่านช้าง

ชื่อโรงเรียน กศน.ตำบลด่านช้าง
สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประเภทโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด กศน.
แขวง/ตำบล ด่านช้าง
เขต/อำเภอ บรรพตพิสัย
จังหวัด นครสวรรค์
อีเมล์ ting_wut@hotmail.com
เว็บไซต์ -